Διαχείριση αποβλήτων

Στη SKYMAR προσφέρουμε ένα πρόγραμμα αποβλήτων και ανακύκλωσης που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας με στόχο τη μείωση του κόστους, την αύξηση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας.

Παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Μελέτες ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων
  • Οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, επιθεώρηση
  • και reporting ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων
  • Βελτιστοποίηση εταιρικών διαδικασιών ανακύκλωσης
  • Προμήθεια ή ενοικίαση κάδων και μηχανολογικού εξοπλισμού
  • και μέσων προσωρινής αποθήκευσης