Υπηρεσίες απολύμανσης

Η απολύμανση αφορά τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση και την εξόντωση των παθογόνων μικροοργανισμών που μπορεί να προκαλέσουν ασθένειες στον άνθρωπο. Γίνεται συνήθως με φυσικά ή χημικά μέσα γι’ αυτό και στη SKYMAR χρησιμοποιούμε επαγγελματικό εξοπλισμό και ειδικά μικροβιοκτόνα σκευάσματα που είναι εγκεκριμένα απολυμαντικά ευρέως φάσματος.

Για τις εργασίες χρησιμοποιείται η μέθοδος του νεφελοψεκασμού, με την οποία το απολυμαντικό υγρό εκτοξεύεται σε μορφή νέφους με τη χρήση ειδικής συσκευής.

Παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Απολύμανση επιφανειών
  • Νεφελοψεκασμό, ψυχρή εκνέφωση (cold fogging)
  • Μέτρηση βακτηριακού φορτίου επιφανειών
  • Απολύμανση υφασμάτινων επιφανειών με χρήση ατμού
  • Ηλεκτροστατικό ψεκασμό
  • Παροχή υγειονομικού υλικού