Καθαρισμός

Στη SKYMAR παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών γύρω από τον επαγγελματικό καθαρισμό. Η συνεχής εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και η τεχνογνωσία σε μεθόδους και χρήση νέων υλικών μας καθιστά τον αξιόπιστο συνεργάτη.

Η ομάδα μας αποτελείται από καλά εκπαιδευμένους εργαζομένους και συνεργάτες που διαθέτουν πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε έργα ιδιαίτερων απαιτήσεων και υψηλών προδιαγραφών.

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας πλαισιώνεται, αξιολογείται και αναβαθμίζεται βάσει διεθνών προτύπων και πιστοποιήσεων.

Αναλαμβάνουμε:

  • Γενικούς Καθαρισμούς
  • Ξενοδοχεία
  • Κτίρια
  • Νοσοκομεία
  • Βιομηχανίες
  • Προμήθεια και Διαχείριση Αναλώσιμων Υλικών