Υπηρεσίες Καθαρισμού

Με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη γραμμών παραγωγής τροφοδοσίας αεροσκαφών, αναλαμβάνουμε την διαχείριση και υποστήριξη γραμμών παραγωγής Catering και συγκεκριμένα την μεριδοποίηση, τυποποίηση και το tray setup. Αναλαμβάνουμε επίσης την διαχείριση κυλικείου, καντίνας. και café σε Σχολεία, Βιομηχανίες, Νοσοκομεία.

Στην SKYMAR, σκοπός μας είναι να προφέρουμε προιόντα και υπηρεσίες που αντιστοιχούν ακριβώς στις απαιτήσεις και προδιαγραφές των πελατών μας. Αναλαμβάνουμε υπηρεσίες catering είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς , ως υπεργολάβοι μέρους της γραμμής παραγωγής τροφοδοσίας.

Προσεκτικά επιλεγμένοι προμηθευτές, άριστα υλικά και εξοπλισμός, έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, πιστοποιημένες διαδικασίες είναι τα συστατικά που εγγυώνται την άριστη παροχή υπηρεσιών catering. Με την SKYMAR, εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο και μειώνετε το λειτουργικό σας κόστος.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Διαχείριση καντίνας σε Βιομηχανικούς χώρους και εργοτάξια
 • Restaurant – Cafe
 • Σχολεία – Πανεπιστήμια
 • Υποστήριξη γραμμών παραγωγής τροφοδοσίας Αεροσκαφών, Πλοίων

Συντηρήσεις κτιρίων

Με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη γραμμών παραγωγής τροφοδοσίας αεροσκαφών, αναλαμβάνουμε την διαχείριση και υποστήριξη γραμμών παραγωγής Catering και συγκεκριμένα την μεριδοποίηση, τυποποίηση και το tray setup. Αναλαμβάνουμε επίσης την διαχείριση κυλικείου, καντίνας. και café σε Σχολεία, Βιομηχανίες, Νοσοκομεία.

Στην SKYMAR, σκοπός μας είναι να προφέρουμε προιόντα και υπηρεσίες που αντιστοιχούν ακριβώς στις απαιτήσεις και προδιαγραφές των πελατών μας. Αναλαμβάνουμε υπηρεσίες catering είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς , ως υπεργολάβοι μέρους της γραμμής παραγωγής τροφοδοσίας.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Διαχείριση καντίνας σε Βιομηχανικούς χώρους και εργοτάξια
 • Restaurant – Cafe
 • Σχολεία – Πανεπιστήμια
 • Υποστήριξη γραμμών παραγωγής τροφοδοσίας Αεροσκαφών, Πλοίων

Υπηρεσίες Φύλαξης

Με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη γραμμών παραγωγής τροφοδοσίας αεροσκαφών, αναλαμβάνουμε την διαχείριση και υποστήριξη γραμμών παραγωγής Catering και συγκεκριμένα την μεριδοποίηση, τυποποίηση και το tray setup. Αναλαμβάνουμε επίσης την διαχείριση κυλικείου, καντίνας. και café σε Σχολεία, Βιομηχανίες, Νοσοκομεία.

Στην SKYMAR, σκοπός μας είναι να προφέρουμε προιόντα και υπηρεσίες που αντιστοιχούν ακριβώς στις απαιτήσεις και προδιαγραφές των πελατών μας. Αναλαμβάνουμε υπηρεσίες catering είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς , ως υπεργολάβοι μέρους της γραμμής παραγωγής τροφοδοσίας.

Προσεκτικά επιλεγμένοι προμηθευτές, άριστα υλικά και εξοπλισμός, έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, πιστοποιημένες διαδικασίες είναι τα συστατικά που εγγυώνται την άριστη παροχή υπηρεσιών catering. Με την SKYMAR, εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο και μειώνετε το λειτουργικό σας κόστος.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Διαχείριση καντίνας σε Βιομηχανικούς χώρους και εργοτάξια
 • Restaurant – Cafe
 • Σχολεία – Πανεπιστήμια
 • Υποστήριξη γραμμών παραγωγής τροφοδοσίας Αεροσκαφών, Πλοίων

Περιβάλλον χώρος

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Διαχείριση καντίνας σε Βιομηχανικούς χώρους και εργοτάξια
 • Restaurant – Cafe
 • Σχολεία – Πανεπιστήμια
 • Υποστήριξη γραμμών παραγωγής τροφοδοσίας Αεροσκαφών, Πλοίων