Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΣΚΑΪ ΜΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (εφεξής «η Εταιρεία») αγωνίζεται να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δράσεις σε συμφωνία με τις αρχές της ιδιωτικότητας, καθώς πιστεύουμε ότι επιδεικνύουν την ακλόνητη δέσμευσή μας σε δεοντολογικές και υπεύθυνες πρακτικές.

H Πολιτική αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία.

Προσωπικά δεδομένα αποτελούν όλα τα δεδομένα για ένα αναγνωρισμένο ή μη αναγνωρισμένο άτομο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αναγνωρίζουν το άτομο, ή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να το αναγνωρίσουν, εντοπίσουν, παρακολουθήσουν ή επικοινωνήσουν μαζί του. Τα Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνουν εξίσου τις πληροφορίες άμεσης αναγνώρισης όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης ή μοναδικό τίτλο εργασίας, και τις πληροφορίες έμμεσης αναγνώρισης όπως ημερομηνία γέννησης, μοναδικό αριθμό αναγνώρισης κινητό ή φορητό, τηλεφωνικό νούμερο αλλά και κωδικοποιημένα δεδομένα. Ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικών δεδομένων αποτελούν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά των δεδομένων που σχετίζονται με υγεία, κληρονομικότητα, φυλή, εθνική καταγωγή, θρησκεία, πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή πιστεύω, ποινικό μητρώο, πληροφορίες ακριβής γεωγραφικής τοποθεσίας, αριθμοί τραπεζικών ή άλλης οικονομικής φύσης λογαριασμών, αριθμοί μητρώου που εκδίδονται από το κράτος, ανήλικα άτομα, σεξουαλική ζωή, σχέσεις με εργατικά συνδικάτα, ασφάλεια, κοινωνική ασφάλεια και άλλες εργοδοτικές ή κρατικές παροχές.

Κάθε εργαζόμενος της Εταιρείας και άλλα άτομα τα οποία επεξεργάζονται δεδομένα για την Εταιρεία, είναι υπεύθυνοι για την κατανόηση και τήρηση των υποχρεώσεων τους με βάση την παρούσα Πολιτική, την υφιστάμενη Νομοθεσία και σχετικές συμβατικές δεσμεύσεις.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

 1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όταν:

 • Είστε εργαζόμενός μας.
 • Είστε ενδιαφερόμενος για μια θέση εργασίας στην Εταιρεία.
 • Είστε πελάτης ή επισκέπτης εταιρείας στην οποία παρέχουμε υπηρεσίες security ως εργολάβος δυνάμει σχετικής σύμβασης.

Στις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς συγκαταλέγονται (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά) τα ακόλουθα:

Στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γεννήσεως), τόπος γεννήσεως, οικογενειακή κατάσταση, ονοματεπώνυμο συζύγου, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο οικίας, κινητό τηλέφωνο, προσωπικό email, αντίγραφα ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Α.Μ.Α, βιογραφικό σημείωμα, προϋπηρεσία, βεβαιώσεις εκπαίδευσης, άδειες security, ειδικότητα, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, δελτία και πιστοποιητικά υγείας, άδειες παραμονής, μέγεθος ρούχων, ιατρικές διαγνώσεις, ιατρικές βεβαιώσεις, κατάσταση ποινικού μητρώου φωτογραφία.

Κατά την συλλογή των ανωτέρω (απλών και ευαίσθητων) προσωπικών σας δεδομένων, θα ζητήσουμε την συναίνεσή σας, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι εκ του Νόμου να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Πραγματοποιούμε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους εξής σκοπούς:

 • Για την σύναψη και εκτέλεση της συμβάσεως εργασίας της Εταιρείας με τους εργαζομένους μας
 • Για την πρόσληψη νέου προσωπικού για την συνεχή κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας
 • Για την εκτέλεση συμβάσεως υπηρεσιών security της Εταιρείας ως εργολάβου

Στην περίπτωση που επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, συλλέγουμε δεδομένα εικόνας κλειστού κυκλώματος (CCTV) για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, για λόγους ασφάλειας και πρόληψης παραβατικών ενεργειών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε (άρθρο 6 παρ. 1. στ’ ΓΚΠΔ).

Η ΣΚΑΪ ΜΑΡ περιορίζει τη λήψη σε χώρους που έχει αξιολογήσει ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στην είσοδο και στο χώρο στάθμευσης των εταιρικών οχημάτων χωρίς να εστιάζει σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα μόνα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας τα οποία συλλέγουμε μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι δεδομένα εικόνας

Αποδέκτες των δεδομένων

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο και ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό της ΣΚΑΪ ΜΑΡ, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου/των εγκαταστάσεων. Το υλικό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: i) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του Υπευθύνου Επεξεργασίας, ii) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και iii) προς το θύμα ή το δράστη αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Χρόνοι Τήρησης

Τα δεδομένα διατηρούνται για 14 ημερολογιακές ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστωθεί κάποιο περιστατικό, απομονώνεται τμήμα του βίντεο και διατηρείται έως και για ένα (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της ΣΚΑΪ ΜΑΡ, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον το βίντεο θα διατηρείται έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Τηρούμε στην έδρα μας Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 30 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation ΕΕ 679/2016).

 • Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων μας στην Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας μας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί, σε Επόπτες Εργασίας, στις Ελεγκτικές Αρχές (ενδεικτικά ΔΟΥ, Επιθεώρηση εργασίας, ΕΦΚΑ), σε εξουσιοδοτημένους νομικούς συμβούλους, καθώς και σε συνεργαζόμενες εταιρείες – πελάτες δυνάμει του άρθρου  9 Ν. 4554/2018, και σε κάθε περίπτωση που εκ του Νόμου απαιτείται. Οι διαβιβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της εταιρείας ενώπιον των Ελεγκτικών Αρχών.

Με την συναίνεση των υπαλλήλων μας διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα τους σε πελάτες της Εταιρείας, στις εγκαταστάσεις των οποίων θα εργαστούν για υπηρεσίες καθαρισμού ή security.

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δικαστικές ή αστυνομικές αρχές, στις οποίες οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες όταν αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν, για την προστασία από ποινικά αδικήματα, για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας, ή για να προασπίσουμε τα δικαιώματα μας.

 • Μέριμνα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία βελτιώνει διαρκώς τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μή εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.

 • Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, για να σας εξηγούμε ποιά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, διατηρούμε, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας,  ώστε να προβούμε στις κατάλληλες διορθώσεις (άρθρο 16 ΓΚΠΔ). Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορείτε να μας ζητήσετε να προβούμε σε διαγραφή τους.

Μπορείτε να ανακαλέσετε (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), οποιαδήποτε στιγμή, την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία λαμβάνει χώρα κατόπιν της συγκατάθεσής σας και χωρίς άλλη νομική βάση. Στην περίπτωση αυτή θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει ήδη χώρα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε, επίσης, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για δικούς σας λόγους.

 • Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-6085051, ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@skymarservices.gr, ή με έγγραφη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση οδός Θερμοπυλών αρ. 2, Βριλήσσια, ΤΚ 15235. Η Εταιρεία δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας μέσα σε  ένα μήνα από την υποβολή τους.

 • Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3 ΤΚ 115 23, Αθήνα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr, Τα δικαιώματά μου, Καταγγελία στην Αρχή).

 • Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας

 Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική, και θα τροποποιούμε αντίστοιχα την ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στο τέλος της Πολιτικής αυτής. Σας συνιστούμε να επανεξετάζετε αυτή τη δήλωση περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης της παρούσας: 24.07.2023